header

Aktuální odpovědi na vaše otázky ohledně objednávání a dodávek

Pandemie trvá již mnoho měsíců, a přesto stále dochází ke zpoždění při expedici objednávek – proč?

Koronavirus pořádně otřásl mezinárodními dodavatelskými řetězci: zatímco dříve jsme na kontejner se zbožím z Asie museli čekat několik měsíců, nyní je to více než rok. Vzhledem k tomu, že v současné době není k dispozici dostatek kontejnerových kapacit pro dovozní potřebu, objednali jsme včas velké množství zboží, abychom dostatečně naplnili naše sklady pro indoorovou sezónu. Naším cílem je nabídnout vám široký výběr fitness vybavení po celé období, kdy se fitness provozuje spíše doma.

Vzhledem k velkému nárůstu objemu dováženého zboží dochází v přístavech při odvozu a vykládce kontejnerů opakovaně k prodlevám. Do našeho centrálního skladu tak v současné době přichází velké množství zboží najednou. Tyto kontejnery se musí včas vyložit, zboží spočítat a naskladnit. Přestože jsme masivně rozšířili naši logistiku, my i naši logističtí partneři pracujeme kvůli těmto procesům na hranici svých možností a bohužel zaznamenáváme výrazné dopady na expediční proces.

Vyřešení tohoto problému je naší prioritou a jsme přesvědčeni, že v následujících týdnech a měsících budeme schopni opět zlepšit celkovou rychlost expedice a nabídnout vám služby, na které jste zvyklí.

Rádi bychom vás upozornili, že dočasně dochází k prodlevám při expedici o 2-14 pracovních dnů.

 

?asto kladené dotazy ke koronaviru: dostupnost & dodávky

1. Mohu zcela normáln? objednávat?

 • Online: M?žete jako obvykle objednávat online a objednávku si nechat dodat k sob? dom?. Upozor?ujeme vás, z d?vodu aktuální situace dochází k prodloužení dodacích termín?.
 • Filialen: Zastihnete nás telefonicky od pond?lí do pátku od 8 do 16.30 hodin na telefonním ?ísle 228 885 842 nebo emailem na adrese info@t-fitness.cz

2. Je údaj ohledn? dostupnosti na webových stránkách aktuální?

 • Na našich webových stránkách uvádíme vždy aktuální informace k dostupnosti. Položky ozna?ené „okamžit? k dispozici“ máme na sklad?. Pokud by položka byla vyprodána, na webových stránkách naleznete údaj, kdy bude položka op?t k dispozici.

3. Mohu si i nadále nechat dodat velké posilovací stroje?

 • Ano, posilovací stroje jako nap?. b?žecké pásy, veslovací a eliptické trenažéry jako obvykle p?epravují spedi?ní spole?nosti. Samoz?ejm? se maximáln? snažíme, abychom naše dodací a servisní standardní podmínky dodrželi. Žádáme vás však o pochopení, že v sou?asné dob? navzdory veškeré snaze jsou doby dodání delší a produkty nejsou p?echodn? k dostání (i to však uvádíme na webových stránkách).

4. Kdy mohu po?ítat se svou dodávkou?

 • P?i zpracování vaší objednávky, ve skladu i p?i doru?ení m?že aktuáln? bohužel docházet k prodlevám. Žádáme vás o pochopení, že navzdory veškeré snaze mohou být dodací lh?ty delší.
 • Aktuáln? se mohou dodávky zpozdit o 2-14 pracovních dn?.

5. Jakým zp?sobem mohu svou objednávku sledovat?

 • Jakmile je vaše objednávka p?ipravena k odeslání, obdržíte od nás email. Další email obdržíte, jakmile se objednávka vyexpeduje.
  Podle poskytovatele doru?ovacích služeb obdržíte rovn?ž ?íslo pro sledování Vaší zásilky.
 • Pov??ené spedi?ní spole?nosti s vámi p?ed doru?ením sjednají termín dodání telefonicky. V této souvislosti máte možnost sjednat alternativní místa doru?ení resp. dodávku v jiný den p?ímo s p?epravcem.

6. Mohu kontaktovat svou pobo?ku T-Fitness telefonicky?

 • Naše pobo?ky jsou z d?vodu aktuální situace uzav?eny pro klienty. Mnoho našich pobo?ek však nadále m?žete kontaktovat telefonicky nebo emailem.

7. Kam dodá doru?ovací služba / spedi?ní spole?nost m?j balík / moji zásilku?

 • Upozor?ujeme Vás, že poskytovatelé doru?ovacích služeb a spedi?ní spole?nosti pracují na tom, aby kontakt s p?íjemci p?i p?edávání balík? a dodávkách neskladného zboží byl minimální.
 • Zboží doru?ované spedi?ní spole?ností se dodává „na chodník“. Naše dodate?né služby jako nap?. „dodávka na požadované místo“ a „p?edem smontováno na palet?“ aktuáln? nejsou k dispozici.

8. Poradenství, podpora a dotazy

 • Zastihnete nás telefonicky od pond?lí do pátku od 8 do 16.30 hodin telefonním ?ísle 228 885 842 nebo emailem na adrese info@t-fitness.cz
 • Nebo? na aktuální situaci musíme reagovat i intern?, nejsme v sou?asné dob? schopni zajistit takovou úrove? servisu, na jakou jste zvyklí. Z d?vodu vysoké poptávky je t?eba na naší zákaznické lince i na ostatních kontaktních kanálech po?ítat s delší ?ekací dobou nežli obvykle.

9. Technické dotazy & reklamace

 • V p?ípad? technických dotaz? nebo reklamací k vaší objednávce se, prosím, obracejte od pond?lí do pátku od 8 do 16.30 hodin na telefonní ?íslo 228 885 842 nebo nás kontaktujte emailem na info@t-fitness.cz.

Naši zam?stnanci neúnavn? pracují na vy?izování vašich objednávek a zodpovídání vašich dotaz?.
Pokud p?itom dojde k prodlení, omlouvám se a d?kujeme vám za pochopení.

Z?sta?te zdrávi!

Se sportovními pozdravy
Váš tým Sport-Tiedje

Fitness stroje
nyní osobně vyzkoušejte přímo na místě!
66x v Evropě
Evropská jednička v oblasti fitness strojů
66x v Evropě